Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne "Med-Reh" oferuje indywidualną rehabilitację dostosowaną do Państwa potrzeb, schorzeń oraz dolegliwości. Prowadzą ją profesjonalni i doświadczeni magistrzy fizjoterapii z ukończonymi szkoleniami podyplomowymi w zakresie fizjoterapii, którzy stale i z pasją podnoszą swoje kwalifikacje.

Co leczymy

 • Zespoły przeciążeniowe i bólowe kręgosłupa (m.in. rwa kulszowa, rwa barkowa, dyskopatie, stany zapalne, bóle i zawroty głowy)
 • Zespoły przeciążeniowe i bólowe kończyn dolnych (m.in. zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych, kolanowych, konflikt rzepkowo-udowy, niestabilność stawu skokowo-goleniowego, uszkodzenia ścięgna Achillesa)
 • Zespoły przeciążeniowe i bólowe kończyn górnych (m. in. bolesny bark, zmiany przeciążeniowe stawu nadgarstkowego)
 • Entezopatie (choroby przyczepów ścięgnistych mięśni m.in. łokieć tenisisty, łokieć golfisty, zapalenie ścięgien, ostrogi piętowe)
 • Stany pourazowe narządu ruchu (stany po skręceniach, zwichnięciach, uszkodzeniach ścięgien)
 • Bóle na tle neuropatii
 • Rehabilitacja pooperacyjna (m.in. stan po operacji kręgosłupa, po wszczepieniu endoprotezy stawu kolanowego oraz biodrowego, po artroskopii, po rekonstrukcji więzadeł)
 • Rehabilitacja po uszkodzeniach nerwów obwodowych (m.in. zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego) oraz po porażeniu nerwu twarzowego
 • Uszkodzenia tkanek miękkich (mięśni, więzadeł, ścięgien)
 • Rehabilitacja po udarze mózgu
 • Wady postawy (okrągłe plecy, skolioza, szpotawość i koślawość kończyn)
 • Rehabilitacja uroginekologiczna * (przygotowanie do porodu, aktywność ruchowa w okresie ciąży, okres okołoporodowy i poporodowy), *z uwagi na bezpieczeństwo wymagane jest zaświadczenie od lekarza o prawidłowym przebiegu ciąży i braku przeciwwskazań do fizjoterapii
 • Rehabilitacja urologiczna (nietrzymanie moczu, stany po zabiegach urologicznych)
 • Fizjoterapia sportowa (przygotowanie do uprawiana danej dyscypliny sportu, np. przygotowanie do sezonu narciarskiego, treningów biegowych itp.)
 • Prewencja dolegliwości bólowych
 • Podnoszenie ogólnej sprawności ruchowej
 • Stany związane z napięciem mięśniowym związanych z wytężoną pracą umysłową, fizyczną, stresem.


Jak leczymy

Zabiegi fizykoterapeutyczne

 • elektroterapia (prądy interferencyjne, prądy diadynamiczne, prądy TENS, prądy Traberta, galwanizacja, jonizacja, elektrostymulacja)
 • krioterapia miejscowa,
 • laseroterapia,
 • ultradźwięki,
 • laseroterapia,
 • pola magnetyczne,
 • lampa sollux
 • fala uderzeniowa

Kinesiology Taping, sztywny taping


Suche igłowanie

Masaż

 • leczniczy kręgosłupa, kończyn dolnych i górnych
 • klasyczny,
 • drenaż limfatyczny,
 • po uszkodzeniu nerwu twarzowego
 • relaksacyjny rozluźniający

Kinezyterapia / Terapia manualna

 • ćwiczenia indywidualne z terapeutą
 • terapia indywidualna z terapeutą z wykorzystaniem metod PNF, tkanki miękkie, terapia manualna, McKenzie, FDM, neuromobilizacje
 • terapia indywidualna wad postawy

Metody rehabilitacji


Metoda PNF Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

Celem metody PNF jest ponowna nauka (tzw. reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby. Jest to kompleksowa terapia mająca na celu odzyskanie utraconej w wyniku procesu chorobowego funkcji ruchowej. Metoda ta znajduje zastosowanie w bardzo wielu jednostkach chorobowych, głównie z dziedziny neurologii i ortopedii.

Metoda McKenzie

Stosowana w przypadkach dolegliwości bólowych kręgosłupa powstałych na skutek urazu lub zespołów przeciążeniowych. McKenzie znajduje swoje zastosowanie również w terapii bólu pojawiającego się przy zmianach zwyrodnieniowych.

Metoda McKenziego ma na celu zmniejszenie lub eliminacje dolegliwości bólowych i składa się z dwóch faz:

 • diagnostyki na podstawie analizy biomechanicznej ruchu
 • terapii polegającej na ćwiczeniach dobranych na podstawie badania pacjenta oraz oddziaływaniach manualnych i pracy nad systemem kontroli posturalnej.

Celem nadrzędnym metody McKenziego jest przywrócenie możliwie pełnej funkcji zaburzonym strukturom, a tym samym zabezpieczenie pacjenta przed kolejnym pojawieniem się problemu bólowego.

Przy właściwie dobranym programie terapii, odpowiedniej ilości czasu pracy z pacjentem metoda ta pozwala na redukcję objawów oraz samodzielne radzenie sobie z bólem.

Metoda McKenziego, zarówno pod względem diagnostycznym jak i terapeutycznym znakomicie uzupełnia się w leczeniu pacjentów bólowych z innymi metodami.

Metoda Kaltenborn-Evjenth

Głównym celem tej metody jest przywrócenie prawidłowej mechaniki stawów oraz przeciwdziałanie zaburzeniom układu kostno-stawowego poprzez wykorzystanie specyficznych technik zmniejszających dolegliwości bólowe oraz w zależności od potrzeb zwiększających lub zmniejszających ruchomość określonych części układu ruchu.

Metoda Mulligana

Brian Mulligan jest nowozelandzkim fizjoterapeutą, który w latach 90-tych przedstawił nową koncepcję diagnostyczno-terapeutyczną mobilizacji stawowej połączonej z ruchem. Nowatorskie podejście jego konceptu polega m.in. na połączeniu ruchu biernego wykonywanego przez terapeutę i ruchu czynnego wykonywanego przez pacjenta. Według Mulligana zmiany w obrębie segmentu ruchowego mogą powodować ograniczenia ruchu i ból w czasie jego wykonywania.

Atutem koncepcji Mulligana jest bezbolesność wykonywania terapii, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo pacjenta.

Neuromobilizacje

Metoda polegająca na likwidacji wszelkich nieprawidłowości zachodzących w układzie nerwowym, które wiążą się z odczuwaniem bólu, drętwienia, mrowienia oraz sztywności w różnych rejonach ciała. Terapia tą metodą nie wymaga fizycznego obciążania pacjenta, co pozwala na pracę w ostrych stanach, a jednocześnie mimo bezpośredniego oddziaływania na struktury nerwowe jest całkowicie bezbolesna.

Neuromobilizacje mają szczególne zastosowanie w zespołach bólowych kręgosłupa, bólach i drętwieniach kończyn, zespole cieśni nadgarstka, łokciu tenisisty. Mobilizacje układu nerwowego pozwalają powrócić do szybkiej aktywności po wszelkich ingerencjach chirurgicznych w obrębie kończyn jak i kręgosłupa.

Kinesiotaping

Nowoczesna metoda terapeutyczna zapoczątkowana w Japonii polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała specjalnymi plastrami o strukturze zbliżonej do parametrów skóry.

Kinesiotaping jest skuteczny w terapii problemów stawowych i mięśniowych. Oddziaływuje na mięśnie, powięzie, stawy, układ limfatyczny i nerwowy. Działanie kinesiotapingu polega na zmniejszeniu bólu mięśni i stawów, usuwaniu obrzęków limfatycznych, wspomaganiu pracy mięśni oraz korygowaniu niewłaściwej pozycji stawu.

Niektóre z zastosowań kinesiotapingu:

 • uszkodzenia mięśni, więzadeł
 • usprawnienie procesów gojenia po urazach i operacjach
 • bóle kręgosłupa, kolana
 • bóle barku
 • stan po skręceniach i zwichnięcia stawów
 • niestabilność stawów
  • Plastry są hypoalergiczne, nie zawierają żadnych leków oraz zupełnie nie ograniczają ruchów w stawach pozwalając swobodnie funkcjonować w dotychczasowym trybie życia. Działanie plastrów związane jest wyłącznie z odpowiednią techniką nakładania przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę.

Fala uderzeniowa

Fale uderzeniowe są akustycznymi falami przenoszącymi energie w bolące miejsca. Dzięki dostarczonej energii następują procesy leczenia i regeneracji ścięgien oraz tkanek miękkich. Niezwykle skuteczna, nieinwazyjna metoda leczenia przewlekłych stanów zapalnych i bólowych układu mięśniowo ­ szkieletowego. Według licznych badań metoda wykazuje niezwykle wysoką skuteczności u pacjentów, którzy wcześniej byli bezskutecznie leczeni metodami zachowawczymi.

Bardzo często efekt terapeutyczny uzyskuje się już po kilku zabiegach.

Fala uderzeniowa

Zastosowanie:

 • kolano skoczka,
 • ból ścięgna rzepki, kolano biegacza
 • łokieć tenisisty, zapalenie nadkłycia promieniowy / łokciowy
 • ostroga piętowa,
 • zapalenie powięzi podeszwowej stopy
 • syndrom bólów mięśniowo – nerwowych
 • ból ścięgna podeszwowego
 • ból ścięgna Achillesa
 • syndrom brzegu kosci piszczelowej
 • bóle barku
 • zwapnienia w obrębie mięśni i tkanek miękkich stawów
 • stany pourazowe ­ krwiaki
 • zespół tarcia pasma biodrowo­piszczelowego
 • bóle w pachwinie (przeciążeniowe z mm.przywodzicieli uda)
 • punkty spustowe
Fala uderzeniowa

Zabiegi z zastosowaniem fali uderzeniowej odbywają się w odstępach 3-5-7 dniowych w zależności od schorzenia oraz od decyzji lekarza prowadzącego.

Koszt jednorazowego zabiegu wynosi 60 zł.

Dynamiczne wkładki VASYLI

Dobieramy oraz dopasowujemy indywidualnie (modelujemy termicznie) do stopy pacjenta wkładki dynamiczne
Vasyli, które dają naturalną i długotrwałą ulgę w wielu przewlekłych dolegliwościach takich jak:

 • stopa płasko – koślawa
 • paluch ograniczony (Hallux limitus)
 • palce młoteczkowate i buniony
 • bóle śródstopia (metatarsalgia)
 • bóle pięty
 • bóle łydek, kolan i bioder
 • bóle krzyża
 • rwa kulszowa
 • odciski, modzele, zwapnienia
 • cukrzyca i RZS
Dynamiczne wkładki VASYLI

W celu umówienia się na dobór oraz dopasowanie wkładek prosimy o kontakt telefoniczny
pod nr tel.: 58 710 17 62 oraz 609 505 693.

Nasze stopy są stworzone do chodzenia po naturalnych, miękkich powierzchniach, jak ziemia czy piasek. Powierzchnie te ułatwiają dostosowanie naturalnej osi kończyny dolnej. Niestety, nasze stopy codziennie mają kontakt z innym środowiskiem. Chodzenie i stanie na nienaturalnych, płaskich i twardych powierzchniach jak chodnik czy podłoga, zmusza nasze stopy do rotacji wewnętrznej, a ich łuki naraża na spłaszczanie (nazywamy to nadmierną pronacją).

Niewłaściwe ułożenie stóp i nóg może spowodować przeciążenia i uszkodzenia innych części ciała - tak jak złe wyważenie opon może uszkodzić układ kierowniczy i zawieszenie w samochodzie. Złe ułożenie kończyny dolnej upośledza normalną funkcję kolana i biodra, tak samo jak zwiększa napięcie mięśniowe odcinka lędźwiowego kręgosłupa. W celu eliminacji tych dolegliwości trzeba ustawić stopy i ciało w ich prawidłowej pozycji - musimy przywrócić naturalną oś kończyny dolnej.

VASYLI International poświęcił 27 lat na naukowe badania problemów związanych z chodzeniem po nienaturalnych, twardych i płaskich powierzchniach. Rezultatem tych prac są wkładki VASYLI - unikalne, opatentowane wkładki do butów zaprojektowane przez podiatrę Philipa VASYLI, umożliwiające korekcję kończyn dolnych do ich naturalnej osi.

Wkładki dynamiczne Vasyli mogą być także stosowane w profilaktyce, jako że amortyzują wstrząsy i odciążają wrażliwe miejsca.

Nasi partnerzy: